Corona maatregelen

Corona maatregelen de Schammert. Op 28 november 2021 zijn weer nieuwe corona maatregelen van kracht geworden. Voor de duidelijkheid hebben we in het schema hierbij aangegeven hoe we deze regels in De Schammert gaan hanteren.